Tidligere konferanser

Bil og Veikonferansen 2015


Hovedtema på konferansen, som denne gang ble arrangert i Oslo, handlet om bilens framtid, avgifter, utslipp, teknologi og ikke minst om fremtidens selvkjørende bil.

Se program og foredragsholdere >>

 

Foredrag på Bil og veikonferansen 2015 >>


 

Veikonferansen 2014

Hovedtema i 2014 handlet om hovedveiene mellom Øst- og Vestlandet, hvordan vi kan sikre åpne og pålitelige hovedveier som i våre naboland – og om hvordan vi kan reise kortest, rasket og sikrest. Andre dag var ITS og smartere bytrafikk, fremtidens bytransport og politiske løsninger hovedtema.

Se program og foredragsholdere >>

Foredrag og videoreportasjer 2014 >>
 

Veikonferansen 2012

Den nasjonale veikonferansen i Kristiansand i 2012 fokuserte blant annet på retninger i norsk veipolitikk, behovet for raskere planlegging, lønnsomhet i veibyggingen og veinettets betydning for regional utvikling.

Se program og foredragsholdere >>

Veikonferansen 2010

Konferansen i 2010 satt søkelyset på veienes betydning for regional utvikling i Norge med eksempler fra Europa.

Se program og foredragsholdere >>