Program Bil og veikonferansen tirsdag 5. april 2016

 

Konferansen holdes på Oslo Kongressenter. Meld deg på her.

 

 

En grønn vei – til en grønn fremtid

 

09.00-10.30 Veien til en grønn fremtid

Velkommen til Bil og veikonferansen 2016
v/ Øyvind Solberg Thorsen, direktør, OFV

Veien framover
v/ Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)

Green and Inclusive Transport
v/ José Viegas, Secretary-General, International Transport Forum

Om NTP
v/ Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør, Statens Vegvesen

NTP under lupen 
v/ Per Madsen, forbundsleder, Norges Lastebileier-Forbund, Kari Sandberg, adm.dir, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Jan Johansen, direktør, Trygg Trafikk

10.30-10.50 PAUSE

 

10.50-12.30 Veiens plass i storbyen

Scenarioer for veitrafikk i fremtidens storby
v/ Karin Yrvin, fagsjef, OFV og Øyvind Solberg Thorsen, direktør, OFV

10 år med rushtidsavgift i Stockholm – hva kan Oslo lære?
v/ Lars Wogel, Trafikverket, Stockholm

Bilfritt sentrum, eksperiment eller forbilde?
v/ Daniel Rees, byrådssekretær i Oslo (MDG)

Bil, bane, buss og by – hvordan få transportkabalen til å gå opp?
Kari Raustein, leder av kommunalstyret for kultur og byutvikling, Stavanger kommune, og Jon Gunnes, kommunalråd, Trondheim kommune

Veien og storbyen
Samtale mellom Daniel Rees, byrådssekretær i Oslo, Kari Raustein, kommunalstyreleder, Stavanger Kommune, Jon Gunnes, kommunalråd Trondheim kommune, Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke, Gunnar Larssen adm.dir i Oslo Handelsstands Forening, og Jon Stordrange, adm.dir for NHO Transport
 

12.30-13.30 LUNSJ


13.30–14.50 Bilens plass i morgendagens samfunn

Megatrender i moderne transport
v/ Gunnar Lindberg, direktør, Transportøkonomisk institutt, TØI

Dagens bilpark, morgendagens mareritt? Helhetlig strategi for utslippsreduksjon
v/ Nikolai Astrup (H), leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité

Hva trenger bilen? Energi og drivstofftilbud i framtiden
v/ Anders Kleve Svela, Statoil Fuel&Retail/Circle K og Thomas Hansen, direktør for fornybar i St1

Framtidens bil – utfordringer og muligheter
v/ Børre Skiaker, generalsekretær, KNA

 

14.50-15.00 PAUSE
 

15.00–16.15 Behovet for et grønt veiforlik

Det norske veinettet: En ny statusrapport
v/ Øyvind Solberg Thorsen, direktør, OFV

Ambisjoner og planer for framtiden – En statusrapport
v/ Ingrid Dahl Hovland, adm.dir, Nye Veier A/S

Minstestandarder på fylkesveier, en nødvendighet eller statlig overstyring? 
v/ Trude Tronerud Andersen, direktør, Vegtilsynet

På tide med et grønt veiforlik 
Debatt mellom stortingsrepresentantene Karianne Tung (A), Hans Fredrik Grøvan (Krf), Heikki Holmås (SV), Rasmus Hansson (MDG), Tor Andre Johnsen (FrP) og Nikolai Astrup (H), leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité
 

Debattleder er Irene Halvorsen, samfunnsredaktør i Dagsavisen


 

16.15 Takk for i dag og vel hjem!


Konferansen holdes på Oslo Kongressenter. Meld deg på her.
 

 
Med forbehold om endringer i programmet.