Program veikonferansen 2014

 

 

Mandag 10. februar - dag 1: Hovedveiene mellom byene

 

11.00-13.00 Drømmen om hovedveier som i våre naboland


Velkommen til den nasjonale veikonferansen 2014 i Bergen,
Øyvind Solberg Thorsen, adm. direktør, Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) 
Tom-Christer Nilsen, fylkesordfører, Hordaland fylkeskommune 

Topp moderne veier på nivå med sammenlignbare land
Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)  

Samfunnsgevinster av bedre øst-vest akse. Ny rapport offentliggjøres.
Rolf Sverre Asp, Oslo Economics

Spørsmål fra salen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

 

13.00-14.00 Lunsj

 

14.00-15.00 Effektiv planlegging av veiprosjekter

 

Reportasje: Erfaringer fra E18 i Vestfold
 Tore Kaurin, Roar Gärtner og Øyvind Firman, Statens vegvesen 

Effektiv håndtering av arealkonflikter
Brita Skallerud, 2. nestleder, Norges Bondelag

Lokaldemokratiet – motstander eller partner i veiplanlegging?
Helge Eide, direktør for interessepolitikk, KS 

Slik vil regjeringen sikre gode planprosesser
Bård Hoksrud, statssekretær (Frp), Samferdselsdepartementet  

 

 
 

15.00-15.30 Pause15.30-17.00 Hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet

Scenarier for hovedveien mellom øst og vest
Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør, Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)

Nordre akse 
Vidar Eltun, leder, E16 Stamvegutvalget og ordfører (Ap) i Vang kommune

Midtre akse
Knut Arne Gurigard, leder, IR rv7

Søndre akse
Dag Bjørnland, professor, Vegforum Øst-Vest - E134
Børge Skårdal, daglig leder, E134 Haukelivegen AS


Ny strategisk utredning om øst-vestforbindelsene
Jan A Martinsen, sjefingeniør i Statens vegvesen Vegdirektoratet

 

17:00-17:45 Politisk debatt

Tema: Ambisjoner for Hovedveien mellom øst og vest

Debattdeltakere: Magne Rommetveit (Ap), Torill Eidsheim (H), Bård Hoksrud (Frp),
Abid Raja (V) og Liv Signe Navarsete (Sp), Audun Lysbakken (SV) og og Tom-Christer Nilsen, fylkesordfører Hordaland


Debattleder: Aslak Bonde, politisk kommentator og analytiker
 

17.45-18.00 Oppsummering dag 1

 

19.30 Festmiddag

 


 

Tirsdag 11. februar - dag 2: Ny teknologi - smartere bytrafikk

 

08.30-09.00 Vegdirektørens halvtime
 

Muligheter og utfordringer i veisektoren
Terje Moe-Gustavsen, vegdirektør, Statens vegvesen, Vegdirektoratet
 

09.00-10.00 Bedre flyt og økt sikkerhet med ITS

Uante muligheter med ITS og en løsning for (trafikk)styring i Bergen
Trond Hovland, ITS Norway

Happy Road Users through ITS – the Dutch Experience
Marije de Vreeze, ITS Netherlands

Teknologi for fremtiden – hvorfor det må satses mer på ITS i Norge
Øyvind Solberg Thorsen, adm. direktør, Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)

 

10.00-10.30 PAUSE


 

10.30-12:45 Fremtidens bytransport og politiske løsninger

 

Trafikkproblemene i byene sett fra en bilists ståsted (film)
Hilberg Ove Johansen, general manager i Amcar Norge

Regjeringens bypolitikk – mål og virkemidler
John-Ragnar Aarset, statssekretær (H), Samferdselsdepartementet

Moderne bypolitikk – en forutsetning for vekst og velferd
Harald Jachwitz Andersen, samfunnspolitisk direktør, hovedorganisasjonen Virke

Bybanen i Bergen, en suksesshistorie (film)
Håkon Rasmussen, fylkesdirektør samferdsel, Hordaland fylkeskommune

 

Politisk debatt

Tema: Hvordan skal vi klare å ta veksten gjennom kollektiv, sykkel og gange?

Debattdeltakere: Statssekretær John-Ragnar Aarset (H), fylkesordfører Tom-Christer Nilsen, byråd for miljø og byutvikling Filip Rygg, samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald Andersen, general manager i Amcar Norge, Hilberg Ove Johansen
 

12.45-13.00 Oppsummering dag 2 og avslutning konferansen

 

13.00-14.00 Lunsj – og vel hjem