Den nasjonale veikonferansen 2014

 

Foredrag

 

Bilder av alle foredragsholdere finner du her.
 

Samfunnsgevinster av bedre øst-vest akse.
Rolf Sverre Asp, Oslo Economics

Effektiv håndtering av arealkonflikter
Brita Skallerud, 2. nestleder, Norges Bondelag

Lokaldemokratiet – motstander eller partner i veiplanlegging?
Helge Eide, direktør for interessepolitikk, KS

Slik vil regjeringen sikre gode planprosesser
Bård Hoksrud, statssekretær (Frp), Samferdselsdepartementet

Nordre akse
Vidar Eltun, leder, E16 Stamvegutvalget og ordfører (Ap) i Vang kommune

Midtre akse
Knut Arne Gurigard, leder, IR rv7

Søndre akse
Dag Bjørnland, professor, Vegforum Øst-Vest - E134

Søndre akse
Børge Skårdal, daglig leder, E134 Haukeligvegen AS

Ny strategisk utredning om øst-vestforbindelsene
Jan A Martinsen, sjefingeniør i Statens vegvesen Vegdirektoratet

Muligheter og utfordringer i veisektoren
Terje Moe Gustavsen, vegdirektør, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Happy Road Users through ITS – the Dutch Experience
Marije de Vreeze, ITS Netherlands

Teknologi for fremtiden – hvorfor det må satses mer på ITS i Norge
Øyvind Solberg Thorsen, adm. direktør, Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)

Moderne bypolitikk – en forutsetning for vekst og velferd
Harald Jachwitz Andersen, samfunnspolitisk direktør, hovedorganisasjonen Virke

 

Videoreportasjer

Åpningsfilm - Den nasjonale veikonferansen 2014

Erfaringer fra Vestfold

Uante muligheter med ITS  

Trafikkproblemene i byene sett fra en bilists ståsted

Bybanen i Bergen, en suksesshistorie