Bil og veikonferansen 2016


Foredrag 2016

 

Veien til en grønn fremtid

Veien framover
v/ Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)

Green and Inclusive Transport

v/ José Viegas, Secretary-General, International Transport Forum

Om NTP
v/ Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør, Statens Vegvesen

 

Veiens plass i storbyen

Scenarioer for veitrafikk i fremtidens storby
v/ Karin Yrvin, fagsjef, OFV og Øyvind Solberg Thorsen, direktør, OFV

10 år med rushtidsavgift i Stockholm – hva kan Oslo lære?

v/ Lars Wogel, Trafikverket, Stockholm

Bilfritt sentrum, eksperiment eller forbilde?
v/ Daniel Rees, byrådssekretær i Oslo (MDG)

Bil, bane, buss og by – hvordan få transportkabalen til å gå opp?

Kari Raustein, leder av kommunalstyret for kultur og byutvikling, Stavanger kommune

 

Bilens plass i morgendagens samfunn

Megatrender i moderne transport
v/ Gunnar Lindberg, direktør, Transportøkonomisk institutt, TØI

Dagens bilpark, morgendagens mareritt? Helhetlig strategi for utslippsreduksjon
v/ Nikolai Astrup (H), leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité

Hva trenger bilen? Energi og drivstofftilbud i framtiden
v/ Anders Kleve Svela, Statoil Fuel&Retail/Circle K og

Hva trenger bilen? Energi og drivstofftilbud i framtiden
Thomas Hansen, direktør for fornybar i St1

 

Framtidens bil – utfordringer og muligheter
v/ Børre Skiaker, generalsekretær, KNA


Behovet for et grønt veiforlik


Det norske veinettet: En ny statusrapport
v/ Øyvind Solberg Thorsen

Ambisjoner og planer for framtiden – En statusrapport

v/ Ingrid Dahl Hovland, adm.dir, Nye Veier A/S

Minstestandarder på fylkesveier, en nødvendighet eller statlig overstyring? 

v/ Trude Tronerud Andersen, direktør, Vegtilsynet