Bil og veikonferansen 2016 handlet om:

En grønn vei – til en grønn fremtid

Bil og veikonferansen 2016 ble arrangert 5.april i Oslo Kongressenter. I år handlet det om veiens plass i en grønn fremtid, veiens plass i storbyen - og om bilen i morgendagens samfunn. .

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), som arrangerer Bil og veikonferansen, stilte spørsmål om hvilke retninger vi må ta for å sikre en grønn og effektiv vei inn i fremtiden, hvordan svenskene har løst sin storbytrafikk, og hva som skal prege trafikken i Oslo og andre norske storbyer i årene fremover.
Konferansen tok også for seg kommende Nasjonal Transportplan, framtidige reformer og veistandard. Morgendagens biler, utslipp og fremtidens drivstoff stod også på dagsorden.

Du finner foredragene ved å klikke på lenken i menyen på venstre side.elbil-lading_06_23_B.jpg


FRONTFIGURER I VEIPOLITIKKEN
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet konferansen, og snakket om regjeringens arbeid med veien videre. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen tok for seg NTP, og adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i regjeringens nye veiselskap, Nye Veier AS, gjorde rede for selskapets ambisjoner og planer for fremtiden.

Ketil Solvik_Olsen.jpg            Terje Moe Gustavsen - portrett - Foto Knut Opeide.jpg           Ingrid Dahl Hovland Foto_Julia M. Naglestad.jpg
Ketil Solvik-Olsen                                   Terje Moe Gustavsen                        Ingrid Dahl Hovland

POLITIKERE OG FAGFOLK
Fagfolk fra inn- og utland innledet om norsk og europeisk transport- og veipolitikk, og stortingspolitikere diskuterte dagsaktuelle problemstillinger og om det er på tide med et grønt veiforlik.

– Et grønt skifte er avgjørende for oss alle, det er også fremkommelighet. Derfor må vi sikre en grønn vei og grønn transport for fremtiden. Det er kjernen i vårt arbeid for et moderne, sikkert, effektivt og pålitelig hovedveinett, sa Øyvind Solberg Thorsen i OFV på konferansen.

 

BIL OG VEIKONFERANSEN - EN VIKTIG MØTEPLASS

Bil og veikonferansen har etablert seg som et viktig møtested for alle bil-, vei- og samferdselsinteresserte i Norge. Konferansen skal gi faglig påfyll, debattere og bringe fram nye forslag til løsninger på viktige samferdselsspørsmål. OFV legger vekt på å hente ideer og tankegods fra inn- og utland.

Planleggingen av Bil og veikonferansen 2017 er i gang, og du vil finne informasjon her på www.veikonferansen.no

 

Du kan også holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrev fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.BIL OG VEIKONFERANSEN GIR DEG:
Dagsaktuelle temaer – Spennende foredrag – Inspirasjon – Utvidet nettverk